Diễn đàn tái thiết kinh tế – từ góc độ văn hóa kinh doanh

Ngày 8/11/2020, tại Hà Nội, BTC 248 (BTC triển khai Cuộc vận động XD văn hoá doanh nghiệp VN), Hiệp hội PTVHDNVN phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ VHTTDL, Bộ Nội Vụ tổ chức Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hoá kinh doanh”
Tới dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp.
Diễn đàn đã đưa ra rất nhiều yêu cầu quan trọng góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thời kì hậu Covid-19,các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích nghi, tái hoạt động góp phần ổn định kinh tế – xã hội. Từ đó cho thấy vai trò của văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp vừa là yếu tố phát triển bền vững, vừa là động lực của sự thay đổi trong bối cảnh mới./.

#BTC248
#VNABC
#Hanta