Giới thiệu hiệp hội du lịch Hà Nội

Hiệp hội Du lịch Hà Nội (HANTA) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết các Hội viên để hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm du lịch, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển du lịch Thủ đô nói riêng và Du lịch Việt nam nói chung.

Ngày thành lập: 07/08/2012

https://hanta.org.vn

hiephoidlhn@gmail.com